Inleiding Sociale Veiligheid:

We vinden het binnen Zeekadetkorps Lelystad belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Zeekadetactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen het Zeekadetkorps Lelystad betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met de Zeekadetkorps Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Zeekadetkorps vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van het Zeekadetkorps Nederland zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement bijlage J punt 3 die je hier kunt downloaden (Gedragscode Zeekadetkorps Nederland). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en het Zeekadetkorps, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle (kader)leden, vrijwilligers en bestuur van 18 jaar en ouder is één van de maatregelen die Zeekadetkorps Nederland getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Regelement van het Zeekadetkorps Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, personen te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Zeekadetkorps Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je altijd contact opnemen met de Vertrouwenspersoon van Zeekadetkorps Nederland.

De Vertrouwenspersoon Zeekadetkorps Nederland is 24 uur per dag te bereiken (via een bereikbaarheidsdienst) op 06-28220995 of via de email vp@zkk.nl.

Bijlagen:

Model gedragscode Zeekadetkorps Nederland