Invullen duurt een minuut of vijf

Aanmeldformulier Zeekadet
Met dit formulier kan je je zoon of dochter aanmelden als lid van het Zeekadetkorps Lelystad. Uiteraard onder het voorbehoud dat hij/zij na drie keer meegedraaid te hebben op zaterdag lid wil worden. Ook wij behouden ons het recht voor om voor ons belangrijke redenen deze aanmelding te weigeren
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Stap 1 van 2

Gegevens van de zeekadet

Vul hier de gegevens van je zoon of dochter in
Voor- en achternaam
Geboortedatum
In bezit van zwemdiploma
Het is voor ons belangrijk te weten welke school uw kind bezoekt en welk soort onderwijs hij of zij volgt. Graag ook groep of leerjaar vermelden.

Gegevens ouders/verzorgers

Het is belangrijk dat wij indien nodig de ouder(s) van een zeekadet kunnen bereiken. Graag een mobiel telefoonnummer en een mailadres dat je dagelijks gebruikt.
Relatie met de aspirant Zeekadet
Voor- en achternaam
Email
Woonadres
Graag het adres waar zoon of dochter woonachtig is. Is er sprake van meerdere adressen dan deze ook graag invullen.
Met wie moeten wij in geval van nood contact opnemen?
Redenen kunnen divers zijn zoals heimwee of ziekte
Zijn er specifieke zaken zoals medicijnen waar wij rekening mee moeten houden?
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden.Je kunt tot 3 bestanden uploaden.
Als je wilt kan je hier een leuke foto van je zoon of dochter uploaden. Hoeft natuurlijk niet.
Share This